Monivet

Průvodce stavbouPrůvodce stavbou


Proces realizace stavby je rozdělen do několika hlavních fází. Každá fáze se vyznačuje různým druhem řemeslného zpracování.Pokud jste pevně rozhodnuti pro konkrétní model domu, je vhodné uvažovat o případných úpravách projektu. V případě Vašeho zájmu jsou naši architekti ochotně k dispozici. Na osobní schůzce s Vámi prokonzultují veškeré Vaše otázky, připomínky či požadavky na změnu dispozic. Seznámí Vás s filozofií stavby a společně vyberete nejvhodnější řešení budoucího domu.

Poté, co architekti zapracují případné změny do dokumentace, přichází fáze žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě příslušného kraje či obce. Je to poměrně složitý proces trvající až několik týdnů. Díky kvalitnímu zpracování podkladů a důvěryhodnosti naší firmy v podvědomí úředníků, je přidělení stavebního povolení samozřejmostí.

Během vyčkávání na rozhodnutí stavebního řízení probíhají četné konzultace se stavbyvedoucím a mistry, kteří budou Vaši zakázku realizovat. Jsou to fundovaní stavebníci s mnohaletými zkušenostmi ve výstavbě dřevěných rodinných domků. Poskytují klientům poradenství při výběru materiálů, jejich výhody a nevýhody či vhodnost použití.

Dále je třeba geodetické vytyčení polohy, respektive hran budoucího domu na pozemku. Po obdržení stavebního povolení je možné přistoupit k dalšímu kroku jenž je Betonáž základové desky.
V první řadě je nutné vytyčit hrany základové desky dle situačního plánu projektové dokumentace. Výsledná poloha budoucího domu není náhodná. Před určením přesného místa jsou prováděny proměřování k odhalení patogeních zón. Klade se velký důraz na umístění domu mimo tyto zóny, které jsou nepříznivé pro lidský organizmus.
V této fázi se zahajují stavební práce. Beton pro tuto desku se používá minimálně B30 a klade se důraz na míru zhutnění. Vykopou se základové pasy pod budoucímy nosnými zdmi a vzniklé rýhy se zaplní betonem. Následuje romístění spodní výztuže desky, které tvoří kary sítě. Deska se částečně vybetonuje, vytvoří se rovina a nechá se tzv. zavadnout. Poté se na vzniklou rovinu rozprostřou izolační desky Styrodur z tvrzeného polystyrenu. Slouží jako integrovaná tepelná izolace zvyšující komfort budoucího domu. Desky jsou rozprostřeny pouze v ploše budoucích místností. Pod nosné zdi se neumisťují ( obr. 2 ). Izolace je zakryta horní výztuží a vše je zalito betonem do finální výšky. Pro úplné vytvrdnutí betonu na požadovanou pevnost je nutná technologická přestávka v délce 3 - 4 týdnů. Nakonec se deska opatří hydroizolací Glastek 40 mineral, která zamezí průniku vlhkosti odspodu.
Jako opatření proti riziku výskytu radonu používáme ve standardu speciální antiradonovou izolaci ROOFTEK PRO ALU MINERAL. Poskytuje úplnou ochranu před průnikem velmi nebezpečného radonu do domu.

Základová deska je konstrukce, která musí být kvalitně provedena, má na starosti stabilitu a podporu celého domu.

Základové pasy


Zúčastněné mechanizmy

Průběh betonáže


Povrchová úprava


Dobetonováno, upraveno

Hotová základová deskaV této fázi je nutná přítomnost mnoha odborníků a dělníků. Dochází k sestavení kostry domu - nosné tuhé čepové konstrukce. Tvoří ji nosný kotevní trám, který se přichycuje k desce a k tomuto trámu jsou uchyceny stěny domu se stropními a krokevními trámy. Stěny a další prvky jsou předpřipraveny ve výrobní lince přesně dle projektové dokumentace. Široce se zde uplatní truhlařské umění našich specialistů. Samotný proces sestavování probíhá velmi rychle. Za pomoci jeřábní techniky jsme schopni již za jeden den sestavit kostru domu i s krovem.

Skelet musí být pevně propojen se základovou deskou - vzájemně spolupůsobí.

Používá se předepsaně vysušené dřevo, impregnované ochrannými nátěry. Dřevo se ochraňuje především před vlhkostí, dřevokaznými organizmy a opatřuje se složkou zvyšující odolnost při případném požáru. Z obrázků je jasně patrné zelené zbarvení dřevěných prvků - to je výše zmiňovaná ochranná impregnace, splňující současné požadavky na ochranu dřeva pro rodinnou výstavbu. Impregnace všech částí kostry probíhá ve výrobní lince na stavbu tedy dorazí již s plnou ochranou.

Díky jednoduchosti lze tuto fázi provádět v kterémkoliv ročním období.
Nyní se kostra včetně krovu obalí do paropropustné fólie a vytvoří se rošty pro pro provětrávanou štěrbinu. Současně probíhá příprava střechy na pokládku střešní krytiny. Na střechu se upevní paropropustná fólie JUTADACH a připraví se rošty ze střešních latí.

Na řadu přichází přichycení OSB desek z vnější strany skeletu a opatření ochranným nátěrem Vezakryl. Tyto dřevoštěpkové desky jsou velmi odolné a pevné, staly se standardem při výstavbě dřevěných domů. Vyrábí se z dřevěných štěpků, které jsou slepeny přírodní pryskyřicí v lisu za vysokých teplot a tlaků.
Dalším krokem je pokládka střešní krytiny a získání rozměrů stavebních otvorů pro vyrobení oken a dveří na míru. Pro získání opravdu přesných rozměrů je vhodné po zatížení střechy krytinou vyčkat až dva týdny z důvodu sesednutí konstrukce.

Příprava materiálu

Sestavení bloků


Budování krovu

Hotová kostra

Obalení paro-folií


Opláštění OSB deskami

Jsme ve fázi, kdy je ze stavby jasně patrný obrys a proporce budoucího domu. V tuto chvíli jsou již dokončena okna a dveře na míru. Zkušení řemeslníci jimi osadí stavební otvory a tím utěsní dům. Na řadu přichází rozložení tepelné izolace do stěn a stropů v interiéru. Nejdříve se rozloží první vrstva tep. izolace, umístí se rozvody ( ZTEI, voda, kanalizace,elektro ) a překryje se druhou vrstvou tepelné izolace. Tento "sendvič" se uzavře paronepropustnou izolací Jutadach.
Zvenčí působí stavba téměř dokončeně. V tuto chvíli v zavřeném prostoru začíná dřevo pracovat a využívat svých dobrých vlastností, regulace vlhkosti a citelného teplotního rozdíl uvnitř oproti okolním podmínkám. Většina dalších prací bude probíhat v interiéru. Zejména v zimních měsících se díky tomu vytváří příjemné pracovní prostředí na poslední fázi - interiér a dokončovací práce.

Opláštěná stavba


Po osazení oken a dveří

Rozložení tepelné izolace

S tepelnou izolací a okny

Připravené rozvody

Detail rozvodu

V této poslední fázi výstavby probíhají zejména sádrokartonářské práce. Probíhá osazení všech desek a podhledů, které budou tvořit vnitřní stěny - příčky a stropy. Dokončí se napojení rovodů, kanalizace dle roztečí na sanitu a kuchyńskou linku. Provedou se detailní začisťovací práce tmelením a spárováním, dále se usadí zásuvky, osvětlení a celý dům se vymaluje.
Zároveň naši truhláři upravují a zabrušují vnitřní pohledové trámy - v interiéru viditelné prvky trámové konstrukce domu. Nyní přichází na řadu pokládka suché skladby podlahy. Tvoří ji izolační desky STYRODUR a desky podlahového vytápění, které jsou součástí systému vytápění tepelným čerpadlem. Vše se zakryje deskami RYGYDUR, které slouží jako podklad pro svrchní vrstvu podlahy. Nakonec dle zvoleného typu podlahy mohou podlaháři položit pochozí vrstvu ( lamino, dlažba, parkety,...). V poslední řadě je nutné osadit schody, které se kůli možnosti poškození vlivem probíhajících prací, montují až jako poslední. V této fázi je ještě třeba osadit okapy napojit je na kanalizaci a omítnout fasádu domu.
Probíhají zkoušky funkčnosti všech rozvodů a přípravy na plynulý průběh kolaudačního řízení.

Osazení sádrokartónů

Voděodolné v místech sprchy

Podhledy


Spárování

Zhotovení fasády

Výbavy koupelen

Dokončování interérů

Podlahové krytiny


Teréní úpravy a hotovo

Copyright Ⓒ 2016 Monivet