Monivet

Standardy


Používané technologie lepeného konstrukčního hranolu - modulové technologie


.

Základem této roubené technologie je modulový systém, který umožňuje dosahovat vysoké přesnosti řezání a drážkování trámových prvků. Speciálně vyvinutý program pro projektování domů z trámů (hranolů) umožňuje plně využít obrovský potenciál této technologie.1. Materiál

Smrk nebo borovice?

Na základě dlouholeté pracovní zkušenosti v oblasti zpracování dřeva a výroby sestav domů, byl jako nejvhodnější strom vybrán SMRK, rostoucí v severních oblastech Ruské federace a to z následujících důvodů:

Vlevo SMRK a vpravo BOROVICE
- dřevo SMRKU má stejnoměrnou bílou barvu
- SMRK nemá velké suky
- SMRK má malý obsah smůly
- u SMRKU existuje možnost nahradit rozpadající se a shnilé suky zdravými suky

Pro výrobu lepeného hranolu jsou použity pouze celistvé smrkové lamely (desky). To přidává domu, postavenému z takového hranolu skvělý vnější vzhled při zachování struktury po celé délce stěny a eliminuje ostrou a opakovanou změnu barvy v tělese jednoho hranolu, což je příznačné u borovice.

Borovice není používána, protože přítomnost velkých suků u borovice vede k nutnosti vyřezávání celých částí lamel a jejich spojování do délky, což má za následek ostrou změnu barvy a viditelné spoje na tělese lepeného hranolu.A nakonec kombinování různých druhů dřeva v tělese trámu zvyšuje riziko jeho rozlepování.2. Sestava domu

Sestava hranolů

Dřevěný dům z hranolů, postavený ve virtuálním prostoru počítače s pomocí výkonného programového vybavení se přesně shoduje se sestavou domu, vyrobeného na závodě a smontovaného na místě.

Hranolové prvky se vyrábí na drážkovací lince v přesné shodě s projektem a mají obvodové drážky, čelní drážky pro instalaci okenních a dveřních bloků a také vertikální, vyvrtané pro montáž dřevěných šroubů, svorek a položení elektrických a sanitárních komunikací. Tyto otvory eliminují nutnost drážkování stěn a umožňují provádět projektování elektrických sítí a komunikací současně s projektováním domu.

Doplňková sada:


Styková lamela (deska) slouží pro spojení 2 trámových prvků do délky uvnitř věncové drážky. Kovové výrobky: spojky М12, lamely (ložisko), matice a spojky- jsou určeny pro nezbytné osazení domu. Dřevěný šroub (spojovací klín) dřevěný břízový hranolek (28х28х330), určený pro zvýšení vertikální stability stěn a zpevnění okenních a dveřních otvorů. Těsnění PPE polyetylénová pěnová výztužná vložka, určená pro utěsnění spojů mezi věnci. (Je možné nahradit pásem z ovčí vlny Isolena). Trámky dřevěné lepené výrobky o průřezu 59 х 254 mm, které jsou nosným prvkem konstrukce podlah a mezipodlažního zastropení. Upevnění trámků kovový prvek, pomocí kterého se trámky upevňují ke stěně.
Střešní vazba dřevěné lepené výrobky o průřezu 59 х 254 mm, které jsou nosným prvkem střešní konstrukce. Upevnění krovů kovový prvek, určený pro připevnění krovů mezi sebou v místě hřebenové vaznice. Posuvná podpěra pro krovy upevňovací prvek, zajišťující volné posouvání krovů podle stěn. Sloup -podpěra je to lepený dřevěný hranol čtvercového průřezu, určený ke zvýšení únosnosti stropů. Kompenzátor (vyrovnávač) kovové zařízení (ve formě zvedáku), určené pro vybrání mezery mezi sloupem-podpěrou a nosníkem stropu po osazení sestavy domu. Podkladní deska ve tvaru Т- je určená pro montáž dveřních a okenních rámů a zajišťuje pohyb vzhledem ke stěnám ve vertikální ploše.


3. Montáž sestavy domu


Modulární technologie, vysoká přesnost výroby dřevěných dílů a jejich celková připravenost na závodě umožňuje rychle a kvalitně smontovat sestavy domů.

Ochrana dřeva

Pro ochranu prvků roubenky, používáme přírodní oleje, vosky, dřevo si díky tomu zachovává svůj přirozený vzhled a zvyšuje se jeho odolnost proti klimatickým vlivům. Pigmentová lazura od firmy Kreidezeit s bohatou škálou odstínů umožní upravit vzhled dřeva a dodá dřevěným prvků kouzlo.
Základní nátěr - grund nanášíme již při rozebírání srubu ve výrobní lince. Je to nátěr, který poskytuje ochranu prvků při transportu. Opatření je to pouze dočasné, tento nátěr po 2 měsících vyprchá a je nutné opatřit prvky nátěrem poskytujícím dlouhodobou ochranu. Mezi nejosvědčenější patří přírodní oleje a vosky, které dřevu poskytnou potřebnou ochranu. Jedná se o řadu přípravků s komplexní péčí o interier i exteriér srubu.


Tepelná izolace

Jako izolační materiál v našich domech lze zvolit produkt firmy ISOLENA, jenž se zabývá výrobou tepelných izolací z ovčí vlny. Tímto materiálem lze nahradit veškerou tepelnou izolaci ve všech částech domu. Svými tepelně-izolačními vlastnostmi se vyrovnává klasickým izolacím. Tento skvělý přírodní materiál se stává hojně využíván při rodinné výstavbě dřevěných domů. Díky jedinečné struktuře, kterou tvoří bílkovinná vlákna, vytváří ovčí vlna příznivější prostředí v domě. Jelikož tato izolace není tvořena z umělých či celulozových vláken, nehrozí uvolňování prachových či drobných částic do ovzduší ( skelná vata ). Svým osazením nezvyšuje množství prachu v domě jak při manipulaci tak v samotném užívání. Před použitím je vlna chemicky upravena, a tím se stává odolná proti jakýmkoliv škůdcům a vlhkosti. Vlna je samozřejmě antialergenní a napomáhá upravovat vnitřní vlhkost. Použití jako izolační hmotu v našich dřevěných domech vlnu ISOLENA doporučujeme, je to ekologický a pro člověka příjemný materiál.

Dřevo je vysoce estetické, elegantní, ale hlavně ekologické.
Pro člověka je to nejzdravější a nejpřirozenější materiál.

Technologie zelené střechy

Zelené střechy jsou ve světě známi již od nepaměti a to zejména v severských zemích. V určitých oblastech jsou v současné době hojně využívány, často ve spojení se srubovými stavbami a roubenkami. Jedná se o souvislou vegetační vrstvu půdy, která je rozložena na přesně zvolených podkladních vrstvách. Tyto vrstvy oddělují konstrukci a chrání ji před pronikáním kořínků a vlhkosti. Zelená střecha přináší řadu výhod oproti klasické střešní krytině.

Mezi největší výhody patří:

 • zlepšují tepelně-izolační vlastnosti střešní konstrukce
 • zvýšení požární odolnosti
 • dobré pohlcování hluku
 • prodlužují životnost hydroizolace
 • zadržování vody a pozvolné odpařování zlepšuje mikroklima okolí stavby
 • redukují výkyvy teplot způsobené střídáním dne a noci
 • přispívají ekologizaci obytného prostředíZelené střechy se rozdělují na dvě skupiny extenzivní a intenzivní. Intenzivní střechy nabízejí uživateli možnost využívání zelené střechy jako další zatravněné části zahrady. Je dimenzována pro pohyb osob, lidé se zde mohou opalovat nebo trávit celý den. Extenzivní střechy naopak nejsou určeny jako pochozí.


Parametry:

 • Extenzivní:
  zatížení střešní konstrukce 80 - 170Kg/m2 při tloušťce 80 - 150mm, dle zvolené tlouštky se vybírají různé druhy travního porostu, mechů, skalniček,...
 • Intenzivní:
  zatížení střešní konstrukce 300Kg/m2 a více při tloušťce 250mm a více (dle tipu konstrukce a požadavků zákazníka) , jako zeleň lze nasadit od trávního porostu až po menší či větší stromky, keře,...Při zřízení intenzivní zelené střechy se osazuje bezpečnostní zábradlí.
Zelené střechy se zřizují ve sklonu 5 - 450 ve výjimečných případech až do 900.
K tomuto tipu střechy nabízíme zavlažovací systémy, široký výběr travních semen, keřů a dalšího porostu.

Copyright Ⓒ 2016 Monivet