Monivet

Nízkoenergetické rodinné domyNízkoenergetické rodinné domy

Posted in Class apnet| May 29.2015| 6 commentsNízkoenergetické rodinné dřevostavby nabízejí mnoho pozitivních vlastností, které vycházejí z použití dřeva jako hlavního stavebního prvku. V delším časovém horizontu poskytne dřevěný dům lidem větší komfort zdravého bydlení za celkově nižších provozních nákladů.

Dřevostavby mají požadovanou tepelnou izolaci zachovánu i při malé tloušťce obvodových stěn. Vysoký tepelný odpor dřeva zajišťuje, že se prostor rychle vyhřívá, teplota povrchu stěn zůstane vysoká, ale do stěn se teplo neakumuluje.

Domy ze dřeva se vyznačují tím, že velmi dobře splňují ta nejpřísnější kritéria tepelné izolace.
Úspora energie zde může dosáhnout až 45%!

Dřevo se příznivě podílí na příjemném a zdravém vnitřním mikroklimatu. Je-li vlhkost vnitřního vzduchu nízká, uvolňuje se vlhkost do prostoru a naopak. Slouží tak jako stabilizátor prostorové vlhkosti, což je základním předpokladem zdravého bydlení. Zejména alergici ocení příznivé respirační podmínky, které nabízí tyto typy stavby z hlediska použitých materiálů. V dřevěných stavbách je menší výskyt prachových částic a díky technologii mikrovětrání, není třeba tak často vyvětrávat. Tím se do domu nedostává prach, pily a další alergeny. Přitom je vzduch vždy svěží s vůní pryskyřic.

Mezi výhody dřevěných konstrukcí patří i estetické vlastnosti dřeva. Přírodní textura, barva a vůně působí na lidské smysly pozitivně. Tyto domy představují nejmenší možné zatížení životního prostředí a energetických zdrojů, a to jak ve fázi výstavby, tak samozřejmě samotného užívání a likvidaci. Protože tento materiál a výrobky z něj jsou biologicky rozložitelné a patří do přirozeného přírodního řetězce, dokážeme z nich i po skončení životního cyklu získat energii. Touto vlastností žádný jiný stavební materiál nedisponuje.

Výstavba z tohoto obnovitelného zdroje je až překvapivě rychlá díky know-how a bohatým zkušenostem našich odborníků.a stavitelů. Při optimálně příznivých podmínkách lze stavbu realizovat již za 13-16 týdnů s tím, že po uplynutí této doby se nový majitel může okamžitě nastěhovat. Postavit dům za tuto velmi krátkou dobu je možné díky absenci mokrých procesů při výstavbě a nutnosti stavbu vysušovat a hlavně přezimovat. Tím se zájemce o rodinné bydlení vyhne zbytečnému a dlouhému čekání před nastěhováním a může se soustředit na další důležité kroky.

Nízkoenergetické domy nabízejí vysokou úsporu energie na vytápění díky tepelně-izolačním vlastnostem, ale i použitím moderních systémů vytápění, jako je tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo, jenž je součástí každého projektu jako standard, zajistí znovuvyužít až 80% energie z domu opět na vytápění a lze na něj uplatňovat žádost na dotaci. Dalším systémem jsou kupříkladu fotovoltaické články nebo solární ohřev vody, které při kombinaci s tímto typem stavby vytvoří nákladově nenáročný domov, až  téměř energeticky samostatný. 

Při současné situaci v energetice a jejím celosvětovém cenovém vývoji, se v širšim časovém horizontu vyšší prvotní investice do těchto systémů určitě vyplatí. Všechny výše zmíněné systémy lze kombinovat při osazení do našich projektů. Již v projektové fázi jsou návrhy přizpůsobeny možnosti co nejsnadnější implementace těchto systémů do navrhovaného domu v případě přání zákazníka.

Firma Monivet s.r.o. patří mezi ty firmy, které si uvědomují, jak důležité je respektovat a nezatěžovat prostředí kolem nás a zmíněné systémy tomuto pomáhají.  Proto jsme kdykoli k dispozici poskytnout odbornou konzultaci.


Výhody nízkoenergetických dřevostaveb

  Stručný přehled výhod spojených s výstavbou a užíváním dřevostaveb:


Výstavba je o 5-15% levnější oproti těžkým stavbám

Úspory nákladů na vytápění až 70%

Úspora na tepelných izolacích díky vlastnostem dřeva

Rekordní rychlost výstavby 13-16 týdnů

Možnost okamžitého užívání ihned po dokončení

Absence mokrého procesu a technologických přestávek

Stavba nemusí přezimovat

Přínos pro ekologii, bez zátěže na životní prostředí, obnovitelný materiál

Skvělé respirační podmínky pro své obyvatele

Vzduch uvnitř domu je vždy nasycen vůní dřeva a pryskyřic, pozitivně působí na lidské smysly

Výstavba možná v kterémkoliv roční období

Vysoká statická odolnost vůči požáru ( menší riziko zborcení hlavních nosných konstrukcí při požáru než umožňují jiné materiály)

Snadné dodatečné úpravy či rozšíření domu

Životnost stavby okolo 100 let ( u srubů daleko více )  

br>


Copyright Ⓒ 2016 Monivet