Monivet

Referenční stavbyReferenční stavby


Rádi bychom vám zde představily některé naše ukázkové domy. Uvádíme zde domy, u kterých byly provedeny speciální úpravy, díky změnám v parametrech či dispozici prvků v interiéru a exteriéru na přání klientů. Zde se široce uplatnily bohaté zkušenosti našich odborníků ve výstavbě. Vždy lze nalézt optimální řešení pro způsob provedení úprav dle požadavků investora. Některé změny v dispozicích nosných prvků či stěn mohou narušit trámový systém z hlediska statiky. V tom případě je nutná úprava projektové dokumentace. V mnohých případech byla změněna celá koncepce domu.


Kersko, Hradištko 2010
Těptín 2008-09, projekt Zdobnice II

Copyright Ⓒ 2016 Monivet